Note to self: NixOS och paket från master

Jag har börjat använda NixOS på rätt många av mina datorer och jag gillar det verkligen, även om det huvudsakligen är känslomässiga argument jag använder mig av. Mer om detta i ett annat inlägg, detta inlägg är mest för att själv komma ihåg hur jag gjorde för att installera hugo (som tidigare byggde denna hemsida) från mästergrenen för nixpkgs.

nix-env -f https://github.com/NixOS/nixpkgs/archive/master.tar.gz -iA hugo

Klart.

En deklarativ uppdatering

Ett lite mer deklarativt sätt att göra det på är såhär:

environment.systemPackages =
let
 unstableSrc = pkgs.fetchFromGitHub {
  owner = "NixOS";
  repo = "nixpkgs";
  rev = "b332924e6aac9e34168f43cf7db5181bcd01f0e5";
  sha256 = "025vac8h89jvikm6c2mlrzv7p57j9rwkkpnshaq1fw63pcn8dpqf";
 };
 unstable = import unstableSrc {};
 stable = import <nixpkgs> {};
in [
 unstable.hugo
 stable.wget stable.curl
];

Det här är fortfarande så pass nytt och obekant att jag behövde rätt lång tid på mig för att klura ut det här. Jag misstänker att det även går att lösa på ett betydligt elegantare sätt, men dit har jag inte riktigt kommit än. 🙂

Det går även att göra såhär:

environment.systemPackages =
 let
  stable = import <nixpkgs> {};
  unstable = import (fetchTarball "https://nixos.org/channels/nixos-unstable/nixexpr
s.tar.xz") {};
 in [ stable.wget stable.curl unstable.hugo ];

Lite mindre stök, men även lite mindre deterministiskt vilket annars är lite av styrkan med denna distribution.

Närmare nirvana

Den här varianten är förvisso lite längre än den senaste, men känns ändå lite…bättre! Varianten nedan är givetvis stulen från någon annan vänlig själ på StackOverflow.

Namnet inom vinkeljärnen nedan ska motsvaras av namnet på en kanal, som du exempelvis kan definiera såhär:

nix-channel --add https://nixos.org/channels/nixos-unstable nixos-unstable
nix-channel --update

Och sedan, i din /etc/nixos/configuration.nix:

# Credit: https://stackoverflow.com/a/47571488
nixpkgs.config = 
{
  # Allow proprietary packages
  allowUnfree = true;

  # Create an alias for the unstable channel
  packageOverrides = pkgs: 
  {
    unstable = import <nixos-unstable> 
      { 
        # pass the nixpkgs config to the unstable alias
        # to ensure `allowUnfree = true;` is propagated:
        config = config.nixpkgs.config; 
      };
  };
};

Nu är det bara att använda unstable som prefix för de paket du vill ha från den ostadiga grenen. Om du inte kört en nix-channel --update är det värt att göra det innan du försöker dig på en nixos-rebuild dry-run, annars kommer det inte går att bygga om systemet.

Vill du förresten göra livet lite bekvämare rekommenderar jag följande:

environment.systemPackages = with pkgs; [ wget curl unstable.hugo ];

Nu slipper du även skriva prefixet för de stadiga paketen!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *